Zenfolio | Minnenas trädgård | About
Fil. Dr. h.c. Tor Gustaf Nitzelius (1914 – 1999), dendrolog och trädgårdsman, tidigare intendent och tidvis (alltför ofta enligt Tor G själv) tf prefekt vid Botaniska trädgården i Göteborg, började 1966 skapa den trädgård som han långt senare kom att kalla Minnenas Trädgård. Han köpte då den gamla byskolan med tillhörande skolgård och köksträdgård som ligger i byn Fladalt på Hallandsåsen.
Från sina många insamlingsexpeditioner i olika länder i Ostasien, Mindre Asien, och länder kring Medelhavet tog han hem fröer som drevs upp framför allt i Göteborgs Botaniska Trädgård och dess arboretum. Flera av dessa växter, främst träd och buskar, återfinns i Minnenas Trädgård. Den stora tall som man möter vid grinden är en Makedonisk tall, Pinus peuce, härrör från en tall som växte på berget Peristeri i Makedonien (i forna Jugoslavien), som Tor G. besökte 1954. Ullungrönnen, som med sitt kraftfulla grenverk, stora mörkgröna blad och lysande röda rönnbär pryder många parker och trädgårdar, upptäckte Tor G. 1976 på den lilla ön Ullung-do utanför Sydkoreas kust och tog med sig frön till Sverige. Koreanska forskare har i december 2014 konstaterat att det är en ny art och givit den namnet Sorbus ulleungensis. Ullungrönnen är endemisk på Ullung-do, dvs växer i vilt tillstånd endast på denna ö.
Hans avsikt med trädgården har varit att pröva odlingsvärdet hos växter från främmande länder, framförallt deras härdighet i svenskt klimat, och på så sätt berika trädgårds- och parkvärlden. Minnenas Trädgård rymmer i dag såväl främmande barrträd som lövträd av ansenlig storlek inklusive Magnolior, Näsduksträd och andra blommande träd samt mängder av blommande buskar.Bilden är tagen av Björn Aldén.